Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Elektrolītiskās disociācijas process Skābju, bāzu, sāļu disociācija; disociācijas pakāpe.
2. pH jēdziens un pH vērtības noteikšana Šķīduma pH un tā mērīšana.
3. Negatīvā logaritma aprēķināšana Logaritma aprēķināšana, izmantojot kalkulatoru.
4. Sāļu hidrolīze Hidrolīze atkarībā no sāli veidojošās bāzes un skābes stipruma.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Disociācijas vienādojums 1. izziņas līmenis zema 1p. Disociācijas vienādojuma sastādīšana.
2. Jonu daudzums šķīdumā 1. izziņas līmenis zema 2p. Kopējā jonu daudzuma aprēķināšana, izmantojot disociācijas pakāpes formulu.
3. Sārmu disociācija 1. izziņas līmenis zema 2p. Hidroksīda masas aprēķināšana, ja zināms disociējušo hidroksīdjonu daudzums
4. pH aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Šķīduma pH aprēķināšana, ja zināma ūdeņraža jonu koncentrācija.
5. pH aprēķināšana 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Šķīduma pH aprēķināšana, ja zināma hidroksīdjonu koncentrācija.
6. Jonu koncentrācija 1. izziņas līmenis zema 2p. Jonu koncentrācijas aprēķināšana, zinot šķīduma pH vērtību.
7. pH aprēķināšana 1. izziņas līmenis augsta 5p. Atšķaidītas skābes pH aprēķināšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. pH 00:00:00 zema 6p. pH aprēķinu uzdevumi.