Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dispersās sistēmas Dispersās sistēmas, to iedalījums; piemēri.
2. Šķīdumu raksturojums Šķīdumu sastāvs; izšķīdušās vielas ietekme uz šķīdumu sasalšanu un viršanu.
3. Vielas šķīdība Vielu šķīdība, šķīdības līknes.
4. Aprēķinu formulas Izšķīdušās masas daļa, koncentrācija, blīvums.
5. Šķīdumu pagatavošana Šķīdumu pagatavošana; šķīdumu atšķaidīšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dispersās sistēmas 1. izziņas līmenis zema 1p. Dispersijas vide, dispersā fāze.
2. Disperso sistēmu iedalījums 1. izziņas līmenis augsta 4,5p. Vielu klasificēšana pēc dispersijas vides un dispersās fāzes.
3. Piesātināta šķīduma masas aprēķināšana 2. izziņas līmenis zema 1p. Piesātināta šķīduma masas aprēķināšana, ja zināms šķīdības koeficients un ūdens masa.
4. Vielas masas aprēķināšana piesātinātā šķīdumā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Vielas masas aprēķināšana piesātinātā šķīdumā, ja zināma šķīduma masa un šķīdības koeficients.
5. Piesātināta šķīduma atdzesēšana 1. izziņas līmenis augsta 4p. Izkristalizējušās vielas masas aprēķināšana, atdzesējot šķīdumu.
6. Šķīdības koeficienta nolasīšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Šķīdības koeficienta nolasīšana no šķīdības līknes.
7. Šķīdības koeficienta aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Šķīdības koeficienta aprēķināšana, ja zināms piesātināta šķīduma sastāvs un temperatūra.
8. Molārā koncentrācija 1. izziņas līmenis zema 1p. Molārās koncentrācijas aprēķināšana šķīdumā, ja zināms V un n.
9. Molārā koncentrācija 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Molārās koncentrācijas aprēķināšana, ja zināms V un m vielai.
10. Atšķaidīšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Koncentrācijas aprēķināšana atšķaidītā šķīdumā.
11. Atšķaidīšana 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Šķīdinātāja tilpuma aprēķināšana, kas nepieciešams, lai iegūtu konkrētas koncentrācijas šķīdumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Šķīdība un šķīdības līknes 00:40:00 augsta 9p. Aprēķini par šķīdību un šķīdības līknes.
2. Šķīdumu aprēķini 00:00:00 vidēja 5p. Molārā koncentrācija; atšķaidīšana.