Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dispersās sistēmas Dispersās sistēmas, to iedalījums; piemēri.
2. Šķīdumu raksturojums Šķīdumu sastāvs; izšķīdušās vielas ietekme uz šķīdumu sasalšanu un viršanu.
3. Vielas šķīdība Vielu šķīdība, šķīdības līknes.
4. Aprēķinu formulas Izšķīdušās masas daļa, koncentrācija, blīvums.
5. Šķīdumu pagatavošana Šķīdumu pagatavošana; šķīdumu atšķaidīšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dispersās sistēmas 1. izziņas līmenis zema 1♦ Dispersijas vide, dispersā fāze.
2. Disperso sistēmu iedalījums 1. izziņas līmenis augsta 4,5♦ Vielu klasificēšana pēc dispersijas vides un dispersās fāzes.
3. Piesātināta šķīduma masas aprēķināšana 2. izziņas līmenis zema 1♦ Piesātināta šķīduma masas aprēķināšana, ja zināms šķīdības koeficients un ūdens masa.
4. Vielas masas aprēķināšana piesātinātā šķīdumā 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Vielas masas aprēķināšana piesātinātā šķīdumā, ja zināma šķīduma masa un šķīdības koeficients.
5. Piesātināta šķīduma atdzesēšana 1. izziņas līmenis augsta 4♦ Izkristalizējušās vielas masas aprēķināšana, atdzesējot šķīdumu.
6. Šķīdības koeficienta nolasīšana 1. izziņas līmenis zema 2♦ Šķīdības koeficienta nolasīšana no šķīdības līknes.
7. Šķīdības koeficienta aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Šķīdības koeficienta aprēķināšana, ja zināms piesātināta šķīduma sastāvs un temperatūra.
8. Molārā koncentrācija 1. izziņas līmenis zema 1♦ Molārās koncentrācijas aprēķināšana šķīdumā, ja zināms V un n.
9. Molārā koncentrācija 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Molārās koncentrācijas aprēķināšana, ja zināms V un m vielai.
10. Atšķaidīšana 1. izziņas līmenis zema 1♦ Koncentrācijas aprēķināšana atšķaidītā šķīdumā.
11. Atšķaidīšana 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Šķīdinātāja tilpuma aprēķināšana, kas nepieciešams, lai iegūtu konkrētas koncentrācijas šķīdumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Šķīdība un šķīdības līknes 00:40:00 augsta 9♦ Aprēķini par šķīdību un šķīdības līknes.
2. Šķīdumu aprēķini 00:00:00 vidēja 5♦ Molārā koncentrācija; atšķaidīšana.