Teorija

Darblapas sagatavošana drukāšanai un drukāšana
Pirms drukāšanas ieteicams aplūkot darblapu tādā izskatā, kā tā tika izdrukāta. To nodrošina drukāšanas priekšskatījuma režīms Print Preview, ko var ieslēgt vairākos veidos, piemēram, izmantojot komandu File/Print Preview vai ar standartrīku joslas pogu printPr.pngPrint Preview.
Aizverot Print Preview režīmu, lappušu dalījuma vietās darblapā redzamas vertikālas un horizontālas pārtrauktas līnijas.
Ja nepieciešams precizēt darblapas iestatījumus, izmanto komandu File/PageSetup... vai Print Preview režīmā piespiež pogu setup.png. Atveras dialoga logs Page Setup, kur var izvēlēties lapas izmēru, orientāciju jeb novietojumu un citus parametrus.

Pagesetup.png

Sadaļā Orientation var izvēlēties datu novietojumu uz lapas:
- vertikāli (radiopoga Portrait):
- horizontāli (radiopoga Landscape)
Sadaļā Scaling var norādīt mērogu, kādā izveidoto tabulu drukāt uz papīra. Mērogu var norādīt divos veidos:
- izvēloties radiopogu Adjust to, lodziņā norāda mēroga lielumu procentos attiecībā pret lapas faktisko izmēru. Ja izvēlas 100, tad darba lapas izmēri netiek mainīti. minimālais mēroga lielums ir 10, bet maksimālais - 400;
- izvēloties radiopogu Fit to, norāda kopējo izdrukājamo lapu skaitu. lodziņā starp vārdiem Fit to un page(s) norāda maksimālo lapu skaitu vai nu pa horizontāli, vai vertikāli, bet rūtiņā starp vārdiem wide by un tall - pa vertikāli, atbilstoši proporcionāli mainot tabulas izmēru. izmantojot šo veidu, lapu skaitu iespējams samazināt, bet ne palielināt.
Svarīgi!
Abos mēroga uzstādīšanas veidos tabula tiks proporcionāli samazināta/palielināta gan horizontāli gan vertikāli. Piemēram, drukājamā tabula aizņem divas lapas, bet tās platums aizņem tikai vienu lapu. Izvēloties otro mērogu norādīšanas veidu (radiopoga Fit to:), norāda, lai tas tiktu izdrukāts uz vienas lapas, tad drukājamais apgabals tiks saspiests proporcionāli gan horizontālā, gan vertikālā virzienā.
Sadaļā Paper size var norādīt lapas izmērus atkarībā no datoram pievienotā printera. nevar norādīt lielāku lapu, nekā printeris var izdrukāt.
psize.png

Sadaļā Print quality var izvēlēties drukas kvalitāti, kas ir atkarīga no datoram pievienotā printera iespējām. Palielinot punktu skaitu collā, izdruka būs kvalitatīvāka, bet pats drukāšanas process aizņems vairāk laika.
prkval.png

Sadaļā First page number norāda skaitli, ar kuru sākt lapu numerāciju. Tam ir jēga tikai tad, ja lapas augšējā (Header) vai apakšējā (Footer) uzrakstā norāda, ka tiek drukāts lapas kārtas numurs. Par lapu numerācijas sākuma skaitli var norādīt jebkuru skaitli (arī nulli vai negatīvu).

Lai izdrukātu darblapā esošo informāciju vienā eksemplārā, piespiež standartrīku joslas pogu pr1.png (Print). drukāšana tiek uzsākta uzreiz, neatverot dialoga logu Print.
izdrukāšanas iestatījumu izvēles dialoga logu Print, var atvērt dažādos veidos, piemēram, izmantojot komandu File/Print.... ar taustiņu kombināciju Ctrl+P vai Print Preview režīmā piespiežot pogu pr.png.
Atsauce:
3. Elektroniskās tabulas Microsoft Excel/Viestura Vēža redakcijā. Rīga: "Mācību grāmata", 2000 - 123 - 124 lpp.