Teorija

Funkciju izmantošana aprēķinos

Funkcijas izmanto, lai atvieglotu aprēķinu veikšanu. Piemēram, MIN(A1:A3) - aprēķinā minimālo vērtību apgabalā A1:A3.
Piecas biežāk lietojamās funkcijas apkopotas standartrīku joslas pogas autosum.png (AutoSum) sarakstā:

Sum - summa autosum.png (arī pati poga );
Average - vidējais aritmētiskais;
Count - skaitlisku informāciju saturošo šūnu skaits;
Max - lielākā vērtība;
Min - mazākā vērtība.
autosum.png
Piemērā aplūkota summēšanas funkcijas izmantošana:
- atlasa šūnu, kur nepieciešams rezultāts, un piespiež standartrīku joslas pogu (AutoSum);
- pārliecinās, vai šūnas atlasītas atbilstoši veicamajam uzdevumam. Ja ne, ar peli atlasa vajadzīgo šūnu apgabalu;
- apstiprina funkciju, piespiežot pogu ENTER.

sum1.png

 Pārējās kolonnās summēšanu var veikt, dublējot izveidoto formulu:
 - atlasa šūnu ar formulu;
 - peles rādītāju novieto uz šūnas jutīgā punkta tā, lai peles rādītājs maina izskatu uz melnu krustiņu +;
 - turot piespiestu peles kreiso pogu, velk pār šūnām, kurās formula jādublē:

sum2.png
Atsauce:
Informātika pamatskola.3.daļa/Viestura Vēža redakcijā. Rīga: "Mācību grāmata", 2010 - 103 -104 lpp.