Teorija

Datu novietojuma maiņa
Dati šūnā var tikt līdzināti gan horizontālā, gan vertikālā virzienā, kā arī pagriezti.
Vienkāršākais veids, kā norādīt datu novietojumu horizontālā virzienā, ir izmantot formatēšanas rīkjoslas atbilstošo pogu.form.png
Šūnu apvienošanu un datu novietošanu šā apgabala centrā var veikt ar formatēšanas rīkjoslas pogu merge.png (Merge and Center)
Lai mainītu datu novietojumu šūnā:
- iezīmē šūnas, kurās jāmaina datu novietojums;
- komandas Format/Cells dialoga logā izvēlas lapiņu Alignment.

formatcells.png

Lodziņā Horizontal var mainīt datu horizontālo novietojumu šūnā:

horiz.png

Sarakstā Vertical: var izvēlēties datu vertikālo novietojumu šūnā:

vert.png

Atsauce:
Informātika pamatskola.3.daļa/Viestura Vēža redakcijā. Rīga: "Mācību grāmata", 2010 - 108 -109 lpp.