Teorija

Diagrammu veidošana
Bieži vien informācijas attēlošanai izmanto diagrammas.
Lai izveidotu diagrammu:
atlasa datus, ko vēlas attēlot grafiski, turklāt tie var arī nebūt visa datu tabula (šajā piemērā tas ir apgabals A2:F5):
dia.png

Svarīgi!
Šūnas jāatlasa tā , lai veidotos pilna tabula, t.i., visās kolonnās jābūt atlasītam vienādam šūnu skaitam, pretējā gadījumā diagramma var tikt veidota nepareizi.
- atver diagrammu veidošanas veidni Chart Wizard vienā no veidiem:
        - ar standartrīku joslas pogu cw.png(Chart Wizard);
        - ar komandu Insert/Chart...;
-vednī Chart Wizard secīgi pa soļiem norāda diagrammas tipu, noformēšanas elementus, atrašanās vietu u.c.

d2.png
Please install Adobe Flash player to see the video.

Atsauce:
Informātika pamatskola.3.daļa/Viestura Vēža redakcijā. Rīga: "Mācību grāmata", 2010 - 123lpp.