Teorija

 Diagrammu veidošanas veidnis Chart Wizard sastāv no četriem soļiem (step). Lai varētu noteikt, kurš no soļiem ir atvērts, loga virsrakstjoslā redzams tā numurs, piemēram, Step 1 of 4 (pirmais solis).
Pirmajā solī izvēlas diagrammas tipu. Lapiņā Standart Types apkopoti diagrammu standarttipi, bet lapiņa Custom Types - citi tipi, kas ir dažādu standarttipu apvienojums, kā arī satur nestandarta noformējumus.

tips.png


Turot piespiestu pogu , var aplūkot, kāda aptuveni izskatīsies diagramma. Ja diagramma neizskatās, kā iecerēts, iespējams, ir nepareizi atlasīti dati vai izvēlēts nepiemērots diagrammas tips.

Biežāk lietojamie diagrammu tipi:

stab.png - stabiņu diagramma;
joslu.png - joslu diagramma;
liniju.png - līniju diagramma;
sektoru.png - sektoru diagramma.

 Diagrammu veidošanas vednī diagrammas veidošanu var:
 - pabeigt (poga finish.png );
 - pārtraukt (poga cancel.png);
 - atgriezties iepriekšējā solī (poga back.png);
 - pāriet pie nākamā soļa (poga next.png).

Please install Adobe Flash player to see the video.

Diagrammu veidi