Teorija

Šūnu apmaļu veidošana
Tabulu veidojošās sākotnējās robežlīnijas ir tikai palīglīnijas (gridlines), kuras palīdz orientēties tabulā, bet, lai tabula būtu pārskatāmāka, palīglīnijas var pārveidot noteiktas formas līnijās.
Lai norādītu robežlīnijas:
- iezīmē šūnu apgabalu, kuram vēlas lietot robežlīnijas;
-komandas Format/Cells dialoga logā izvēlas lapiņu Border:
border.png


Video:
Please install Adobe Flash player to see the video.


Šūnu apmaļu veidošanai lieto arī formatēšanas rīkjoslas pogu border.png(Borders), kas sastāv no divām daļām - izpildot klikšķi uz pašas pogas, tiek pievienota uz tās attēlotā apmale, bet ja izpilda klikšķi uz bultiņas bult.png, atveras saraksts ar citiem apmaļu veidiem.

citi.pngJa neviena no apmaļu līniju stila un novietojuma kombinācijām neder, lieto komandu Draw.png un izmanto apmaļu noformēšanas rīkjoslu:

apmales.png

 
Please install Adobe Flash player to see the video.


Atsauce:
3. Elektroniskās tabulas Microsoft Excel/Viestura Vēža redakcijā. Rīga: "Mācību grāmata", 2000 - 74 lpp.
Informātika pamatskola 3.daļa. Viestura Vēža redakcijā. Rīga, 2010. "Mācību grāmata",  109 - 110 lpp.