Teorija

Datu formāti
        MS Excel formātus izmanto, lai norādītu, kā attēlot datus. Formāti nemaina pašus datus (tos var redzēt formulu rindā), bet gan to izskatu. General ir MS Excel noklusētais formāts. Lielākoties (pēc skaitļa ievadīšanas un noformēšanas) tam tiek piešķirts General skaitļa formāts. Tomēr, ja šūna nav pietiekami plata, lai parādītu visu ievadīto skaitli pilnībā, šis formāts skaitli noapaļo vai parāda skaitli tā zinātniskajā (scientific) pieraksta formā.
Piemēram, ievadot skaitli 1234567890, ja šūna nav pietiekami plata, redzams 1E+09.

Lai izmantotu skaitļa noformējumu General:

- iezīmē šūnas;
- izpilda komandu Format/ Cells/ Number;
no skaitļa noformējumu saraksta izvēlas General;
- ar pogu OK apstiprina izvēli.

Svarīgi!
Bieži gadās, ka MS Excel piešķir kādu no noformējumiem, lietotājam par to nejautājot. Tad šo MS Excel piešķirto formātu var atcelt, izvēloties General.

 Datu formātu kategorijas

    MS Excel
formāti ir apvienoti grupās jeb kategorijās. Formātu kategoriju sarakstu var redzēt komandas Format/ Cells lapiņā Number.

numberform.png
Atsauce:
3. Elektroniskās tabulas Microsoft Excel/Viestura Vēža redakcijā. Rīga: "Mācību grāmata", 2000 - 76 lpp.