Teorija

Attēla atlase, tā novietojuma un izmēra maiņa
Ar tekstā ievietotu attēlu var veikt šādas darbības: atlasīt, pārvietot, mainīt izmēru, dzēst.
1. Lai attēlu atlasītu, izpildi uz tā klikšķi! Atlasītu attēlu ietver taisnstūris, kura stūros un viduspunktos ir kvadrātiņi vai aplīši, kurus sauc par turiem.
  
atlase.png
 
2. Lai attēlam mainītu lielumu, novieto uz kvadrātiņa (tura) peles rādītāju, piespied peles kreiso pogu un velc peli vajadzīgajā virzienā! Atlaižot peles pogu, fiksējas jaunais izmērs.
  
izmers.png
 
3. Lai attēlu pārvietotu, peles rādītāju novieto attēlā, piespied peles kreiso pogu un velc peli vajadzīgajā virzienā! Vilkšanas brīdī peles rādītājam ir šāda forma: kursors.png Kursors norāda jauno attēla atrašanas vietu:
vieta.png
 
4. Lai attēlu dzēstu, piespied taustiņu Delete vai Backspace!
Atcel veiktu darbību, nospiežot pogu undo.png!
5. Lai mainītu attēla novietojumu tekstā, lieto izvēlni Teksta aplaušana (Text Wrapping), kuru iegūst lietojot komandu View > Toolbars > Picture u rīkjoslā Attēli (Picture) izpildot klikšķi uz pogas at_po.png Teksta aplaušana (Text Wrapping).
 
Novietojuma veids
Rezultāts
 1.png Viena rindiņā ar tekstu (In line with text) - attēls ir vienā rindā ar tekstu un rindas augstums atkarīgs no attēla lieluma.inline.png
2.png Kvadrātveida (Square) - attēls kvadrātveida laukumā, kuram blakus var atrasties vairākas teksta rindas. Atlasītu attēlu raksturo riņķīši kvadr.png
3.png Cieši (Tight) -attēlam blakus var atrasties vairākas teksta rindas, un tās  piekļaujas attēlam.ciesi.png
4.png Aiz teksta (Behind text) - teksts tiek rakstīts pa virsu attēlam.aiz.png
5.png Priekša tekstam (In front of text) - attēls atrodas priekšā tekstam un aizsedz to.prieksa.png
6.png Augšā un apakšā(Top and bottom) - teksts atrodas virs un zem attēla.top.png
  
Jautājumi paškontrolei
1. Kā attēlu var atlasīt?
2. Kā attēlu var pārvietot?
3. Kā var mainīt attēla lielumu?
4. Kā attēlu var dzēst?
5. Kā var mainīt attēla novietojumu tekstā?
 
Atsauce:
Informātika pamatskola.2.daļa/Viestura Vēža redakcijā. Rīga: "Mācību grāmata", 2006 - 38. -39. lpp.