Teorija

Attēlu ievietošana dokumentā
Ja nepieciešams, tekstu var papildināt ar attēliem. Dokumentā var ievietot gan paša veidotus zīmējumus (piemēram, ar lietotnes Paint palīdzību), gan arī gatavus attēlus.
Attēlus iespējams ievietot jebkurā vietā tekstā, tiem var mainīt izmērus, pārvietot, kā arī izvēlēties, kā attēls būs novietots attiecībā pret tekstu. Ja izvēlētais attēls nav vajadzīgs, to var atlasīt un izdzēst tāpat, kā tekstu.
Teksta apstrādes lietotnē attēlus iespējams ievietot vairākos veidos, piemēram:
• ar komandu Insert / Picture / Clip Art var ievietot attēlu no klipkopas (lietotnei pievienots speciāls attēlu komplektu kopums);

• ar komandu Insert / Picture / From File var ievietot attēlu no datnes (jāzina vieta, kur vajadzīgā datne atrodas).
insert.png

 

Attēlu ievietošana no attēlu galerijas (izgriezumkopas)

Teksta apstrādes lietotnēm var būt pievienoti speciāli attēlu komplekti, tāds ir arī MS Word (attēlu daudzums tajā var būt atšķirīgs). Šie attēlu komplekti ir apvienoti attēlu galerijā (izgriezumkopā). Lai ievietotu attēlu:
• novieto teksta kursoru vietā, kur nepieciešams ievietot attēlu;
• atver attēlu klipkopas logu;
• izvēlas, kādus attēlus aplūkot;
• izvēlas sev tīkamu attēlu;
• ievieto to dokumentā;
• ja nepieciešams, maina attēla izmērus un novietojumu.
Lai aprakstītās darbības varētu izpildīt, jāiemācās atvērt un darboties izgriezumkopas logā:
• ar komandu Insert / Picture / ClipArt uzdevumrūtī tiek atvērts attēlu izgriezumkopas (Microsoft Clip Gallery) logs, kas sākotnēji ir tukšs. Ja tajā uzreiz piespiež pogu, tad tiek rādīti attēli no visiem komplektiem:

clipart.png

• novietojot peles rādītāju uz attēla, tiek parādīti attiecīgā attēla parametri (formāts, izmērs, komplektu nosaukumi, kuros attiecīgais attēls klipkopā ievietots);

atteels.png

• izpildot peles kreisās pogas klikšķi uz attēla, tas tiek ievietots vietā, kur ir atradies kursors

Svarīgi!

Ja ir ieslēgta zīmēšanas rīkjosla (Drawing), attēlu galerijas logu var atvērt arī ar šīs rīkjoslas pogu pogains.png (Insert Clip Art).

insert_draw.png

Attēlu ievietošana no datnes

Otrs veids, kā ievietot attēlu, ir līdzīgs:
• novieto teksta kursoru vietā, kur nepieciešams ievietot attēlu;
• atver dialoga logu, kas ļauj ievietot attēlu no datnes;
• atrod un atver mapi, pēc tam izvēlas vajadzīgo attēla datni un ievieto to dokumentā;
• ja nepieciešams, maina attēla izmērus un novietojumu.
Ar šo paņēmienu var ievietot gan gatavus attēlus, gan fotogrāfijas, gan arī paša izveidotus zīmējumus.
Lai ievietotu attēlu no datnes:
• lieto komandu Insert / Picture / From File;
• dialoga loga Insert Picture sarakstā Look in atrod mapi, kurā ir attēlu datnes (dažādos datoros to atrašanās vieta un skaits var būt atšķirīgs);

izvele.png

• no datņu saraksta izvēlas attēla datnes nosaukumu;
• piespiež pogu  Insert vai tastatūras taustiņu Enter.

JAUTĀJUMI PAŠKONTROLEI
1. Ar kādu komandu iespējams dokumentā ievietot attēlus?
2. Secīgi pa soļiem uzskaitīt, kā veic attēla ievietošanu dokumentā no attēlu galerijas (klipkopas).
3. Secīgi pa soļiem uzskaitīt, kā veic attēla ievietošanu dokumentā no datnes.

 
Atsauce:
 Informātika pamatskola.2.daļa/Viestura Vēža redakcijā. Rīga: "Mācību grāmata", 2006 - 35 -37 lpp.