Teorija

Speciālo rakstzīmju ievietošana dokumentā
Tekstu var papildināt ar dažādiem simboliem, piemēram,
• ievietot simbolu, kura nav uz tastatūras:
• ievietot simbolu, kas padara tekstu saistošāku.
 
Mainot uzrakstītajam tekstam fontu, noteikti ir gadījies izvēlēties tādu, kur burtu vietā ir simboli. Piemēram, tabulā pa labi ir attēlots tas pats teksts, kas kreisajā pusē:
 
tekstts.png

Šie fonti satur nevis alfabēta burtus, bet dažādus simbolus. Visbiežāk izmanto fontus Symbol,Wingdings un Webdings.
Būtu sarežģīti katram šādam fontam atcerēties, kāds simbols atbilst katram tastatūras taustiņam, tāpēc šis darbs teksta apstrādes lietotnēs ir atvieglots. Ar īpašu komandu iespējams atvērt dialoga logu, kurā katram fontam atbilstošie simboli ir ērti aplūkojami.
Lai ievietotu simbolu:
• novieto kursoru vietā, kur tas vajadzīgs;
• lieto komandu Insert / Symbol;
• dialoga logā Symbol izvēlās fontu, kurā simbols atrodas;
• izvēlās simbolu;
• piespiež pogu insert1.png(ja nepieciešams, var ievietot vairākus simbolus pēc kārtas, katru reizi pēc izvēles piespiežot pogu);
• aizver dialoga logu.
Piemēram, lai ievietotu tekstā simbolu gramata.png:
• novieto kursoru vietā, kur tas nepieciešams;
• lieto komandu Insert / Symbol;
• dialoga logā Symbol izvēlas fontu Wingdings;
simbol_t.png
 
 
• ar peles kreisās pogas klikšķi izvēlās speciālo rakstzīmi;
 
 
• piespiež pogu insert1.png;
• aizver Symbol logu. 
Dialoga loga Symbol lapiņā Special Characters neatkarīgi no izvēlētā fonta var atrast speciālās rakstzīmes, piemēram:
 
• — domuzīme (Em Dash);
 
• … daudzpunkte (Ellipsis);
 
• - nedalāmā defise (Nonbreaking Hyphen);
 
• nedalāmā atstarpe (Nonbreaking Space, kas šeit attēlota ar tai atbilstošo nedrukājamo rakstzīmi).
 
Ja starp vārdiem ievietota nedalāmā defise vai nedalāmā atstarpe, tad, pārnesot tekstu jaunā rindā, tie netiek dalīti.
spec.png
Atsauce:
Informātika pamatskola.2.daļa/Viestura Vēža redakcijā. Rīga: "Mācību grāmata", 2006 - 45. -46. lpp.