Teorija

Uzdevumi

1. Tabulas termini

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Logs Insert table

Grūtības pakāpe: zema

2♦
3. Pārvietošanās pa tabulas šūnām

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. Kolonnu platums

Grūtības pakāpe: zema

1♦
5. Rindu augstums

Grūtības pakāpe: zema

1♦
6. Šūnu sadalīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Tabulas noformēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Šūnu tonējuma maiņa

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Tabulas formatēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Tabulas noformēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Tabulas veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦

Metodiskie materiāli