Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Informācijas mērvienības 1♦
2. Informācijas mērvienības 1♦
3. Informācijas mērvienības 2♦
4. Grafisko datu kodēšana 1♦
5. Grafisko datu kodēšana 1♦