Teorija

Microsoft Office Excel 2003 vide
Microsoft Office Excel 2003 lietotni var atvērt vairākos veidos. Parasti izmanto:
• komandu Start / All Programs / Microsoft Office / Microsoft Office Excel
• darbvirsmas (desktop) ikonu, ja tāda izveidota:
ikona.png
• kādas iepriekš izveidotas Microsoft Excel darbgrāmatas atvēršanu.

Microsoft Office Excel 2003 darba vide (logs) parasti izskatās šādi:

darbavide.png
Katru reizi, atverot Excel, tiek atvērta jauna darbgrāmata. Tās nosaukumu var redzēt virsrakstjoslā (Book 1)
Katra darbgrāmata sastāv no lapām (noklusētais lapu skaits ir 3, ko iespējams gan palielināt, gan samazināt). Darbgrāmata var saturēt dažādu veidu lapas, no kurām biežāk lieto darblapas (worksheets) un diagrammu lapas (chart sheets). Aktīvās lapas stūrītis ir balts.
Lapas nosaukuma maiņas režīmu var aktivizēt vairākos veidos, piemēram:
- ar dubultklikšķi uz tās lapas stūrīša, kurai vēlas mainīt nosaukumu;
- ar konteksta komandkartes komandu Rename.
Pēc režīma aktivizēšanas lapas nosaukums ir atlasīts un var veikt tā maiņu:sheet.png
- ievada jauno nosaukumu,rename.png
- piespiež taustiņu Enter.
Darblapas nosaukums nedrīkst saturēt dažādus speciālos simbolus:* :  / \ ? [ ] . Darblapas nosaukuma garums drīkst būt no 1 līdz 31 rakstzīmei.

Lai darbgrāmatā pievienotu jaunu darblapu, izmanto komandu Insert/ Worksheet.
Lai pārvietotu lapu izmanto vilkšanu
:
- izvēlas lapas stūrīti;
- turot piespiestu peles kreiso pogu, pārvelk lapas stūrīti uz izvēlēto vietu.

vilksana.png
Lai dublētu lapu:
-
izvēlas lapas stūrīti;
- turot piespiestu taustiņu CTRL un peles kreiso pogu, pārvelk dublējamās lapas stūrīti uz izvēlēto vietu.

kopesana.png
Lai izmestu atlasīto lapu, izmanto komandu Edit/Delete Sheet.
Atsauce:
Informātika pamatskola.2.daļa/Viestura Vēža redakcijā. Rīga: "Mācību grāmata", 2006 - 94 -95 lpp.