Teorija

Darblapas elementi un pārvietošanās darblapā

Katru reizi, atverot Excel, tiek atvērta jauna darbgrāmata.Tās nosaukumu var redzēt virsrakstjoslā (Book 1).

Tās nosaukumu var redzēt virsrakstjoslā (Book1). Katra darbgrāmata sastāv no lapām (noklusētais lapu skaits ir 3, ko iespējams gan palielināt, gan samazināt). Darbgrāmata var saturēt dažādu veidu lapas, no kurām biežāk lieto darblapas (worksheets) un diagrammu lapas (chart sheets).

Katrā darblapā parasti ir 65 536 rindas (row) un 256 kolonnas (column).
Rindas tiek numurētas ar skaitļiem (1, 2, 3, ..., 65 536), bet kolonnas parasti apzīmē ar lielajiem latīņu burtiem (A, B, ..., X, Y, Z, AA, AB, ... , IT, IU, IV).

 Darblapas katru rūtiņu sauc par Šūnu (cell), bet kontūrlīnijas, kas atdala vienu šūnu no otras, - par palīglīnijām.
Katrai šūnai ir adrese, kas veidojas no atbilstošās kolonnas un rindas apzīmējumiem. piemēram, šūnas, kas atrodas A kolonnas un 1. rindas krustpunktā, adrese ir A1, bet D kolonnas un 4. rindas krustpunktā esošās šūnas adrese ir D4
Viena šūna darbgrāmatā vienmēr ir aktīva (šūna, kas izcelta ar melnu rāmīti), un tās adrese redzama pa kreisi no formulu joslas:
  
sunas.png
 
Atsauce:
Informātika pamatskola.2.daļa/Viestura Vēža redakcijā. Rīga: "Mācību grāmata", 2006 - 97. -98. lpp.