Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3♦
1. 6.kl. Internets 1♦
2. Ergonomika darbu veselīgumam 1♦
3. Ergonomika 1♦