Teorija

Uzdevumi

1. Ergonomika

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Ergonomika darbu veselīgumam

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Ergonomika un internets

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Metodiskie materiāli