Teorija

Slīdu pāreja
Slīdu pāreja ir process, kad uz ekrāna esošo slīdu nomaina nākamais. Šo procesu nosaka pārejas efekts - dinamisks veids, kā slīdi slīdrādes laikā nomaina cits citu ("iznirst", "iepeld", "izlec" no kādas ekrāna daļas). Pārejas efektu var pievienot katram slīdam atsevišķi vai visiem uzreiz.
Režīmā Slide Sorter atlasa slīdu (vai vairākus slīdus), kuriem vēlas pievienot pārejas efektu.
Izpilda komandu Slide Show - Slide Transition.
Parādās uzdevumrūts Slide Transition, kurā var uzstādīt vēlamo pārejas efektu un tā parametrus.

pareja.png
Ja izvēlēta kāda no pārejām, iespējams uzstādīt pārejas ātrumu - lēna (Slow), vidēji ātra (Medium), ātra (Fast):

speedizv.png

Sadaļā Sound iespējams atstāt slīda pāreju bez skaņas ([No Sound]), apturēt iepriekšējo skaņu ([Stop Previous Sound]) vai izvēlēties kādu no piedāvātajiem skaņu variantiem:

soundizv.png

Atsauce:
Informātika 5.klasei. A. Jurenoks, T. Rikure.Rīga. Zvaigzne ABC lpp. 88