Teorija

Slīda objektu animācija
Katram slīdā esošajam objektam - tekstam, attēlam, zīmējumam - var pievienot animācijas un skaņas efektu atsevišķi. Animācijas efektu sarakstu var atvērt, izpildot komandu Slide Show- Animation Schemes. Efektu var izvēlēties, uzklikšķinot uz tā ar peles kreiso taustiņu.
animsh.png

Lai katram slīda objektam pievienotu savu animācijas efektu, jāizpilda komanda Slide Show - Custom Animation. Pirms animācijas efekta izvēles jāatlasa tas slīda elements, kuram vēlas pievienot attiecīgo animācijas efektu.

custAni.png

Video:
Please install Adobe Flash player to see the video.
Atsauce:

Informātika 5.klasei A. Jurenoks. T. Rikure.Rīga. Zvaigzne ABC. lpp.91-92