Teorija

Objektu pārklāšanās secības maiņa
Ja objekti uzzīmēti cits virs cita (tas ir, pārklājas), to secību var mainīt, izmantojot zīmēšanas rīkjoslas komandu Draw/Order:
ordr.png

Zīmējumā cits virs cita secīgi uzzīmēti piecstūris, kvadrāts, riņķis, trijstūris un sirds. Atlasīts riņķis. Katrā no attēliem pa labi parādīts, kāds izskatītos zīmējums, izvēloties kādu no pārklāšanās secības maiņas iespējām:
parklas.png

Objektu dublēšana
Ja kādu no atlasītajiem slīda objektiem nepieciešams dublēt, var:
- lietot standartrīku joslas pogas copy.png (Copy) un paste.png (Paste);
- turot piespiestu tastatūras taustiņu CTRL, vilkt ar peli (peles rādītāja izskats kursors.png) līdzīgi, kā dublējot slīdus.
Atsauce:
Informātika pamatskolai. 1. daļa/ Viestura Vēža redakcijā. Rīgā: "Mācību grāmata", 2006. lpp.136-137 lpp.