Teorija

Objektu formas maiņa
Daudziem zīmētajiem objektiem ir viens vai vairāki dzelteni rombveida punktiņi. Pārvietojot tos ar peli (piespiesta peles kreisā poga), iespējama objektu formas maiņa, piemēram:
forma.png
forma1.png
Objektu grupēšana un atgrupēšana
Ja zīmējums veidots no daudziem objektiem, reizēm ir lietderīgi tos sagrupēt, piemēram, lai animācijas laikā tie parādītos ekrānā vienlaikus.
Savukārt, ievietojot slīdā kādu gatavu attēlu, var būt nepieciešams to atgrupēt, lai dzēstu vai labotu kādu tā daļu.
Lai izveidotu objektu grupu:
- atlasa grupējamos objektus, "apvelkot" tos ar peli vai turot piespiestu taustiņu SHIFT;
- izmanto zīmēšanas rīkjoslas komandu Draw/ Group (group.png ) . Piemēram:
grup.png
grup1.png
Pirms grupēšanas
Pēc grupēšanas

Lai objektu atgrupētu:
- objektu atlasa;
- izmanto zīmēšanas rīkjoslas komandu Draw/Ungroup (ungroup.png ).
Atgrupētam zīmējumam var kādu objektu dzēst vai pievienot, pēc tam atkal veikt grupēšanu. Piemēram:
grupes.png
Atsauce:
Informātika pamatskolai. 1. daļa/ Viestura Vēža redakcijā. Rīgā: "Mācību grāmata", 2006. lpp.134-135