Teorija

Māksliniecisko tekstu ievietošana slīdā
Nelielu teksta fragmentu izcelšanai izmanto t.s. mākslinieciskos tekstus (WordArt). Māksliniecisko tekstu ievietošanai jebkura veida slīdā var izmantot pogu (Insert WordArt).
Atveras dialoga logs WordArtGallery, kurā izvēlas kādu no piedāvātajiem mākslinieciskā teksta stiliem un piespiež pogu OK:
gal.png

Dialoga logā Edit WordArtText teksta Your Text Here vietā ievada vajadzīgo tekstu, rīkjoslā izvēlas rakstzīmju fontu, izmēru un stilu, tad piespiež pogu OK:

text.png
skasts.png

Slīda tiek ievietots attiecīgi noformēts teksts:
sktext.png

Ja nepieciešams, tad tekstu līdzīgi kā citus zīmētos objektus pārvieto vai maina tā izmērus.
Izmantojot WordArt rīkjoslu, var veikt mākslinieciskā teksta papildu noformēšanu:

wordart1.png

1.a.png - jauna WordArt objekta ievietošana slīdā.
2.editteksts.png - atlasītā WordArt teksta rediģēšana.
3.stils.png - atlasītā WordArt teksta stila maiņa, piemēram:

mainauzd.png

 4.pild.png - WordArt teksta pildījuma un līnijas krāsas un veida maiņa (lapiņā Colors and Lines), piemēram:

piem2a.png

5.noviet.png - WordArt teksta novietojuma maiņa, piemēram:

piem3.png

6.vienaug.png - WordArt teksta visu burtu vienāda augstuma izveidošana, piemēram:

piem4.png

7.pagr.png - izveidota WordArt teksta pagriešana vertikāli, piemēram:

piem5.png
8.tekstizv.png - teksta izlīdzināšanas veida izvēle: lidz.png
9.atstarpe.png - izvēlēt attālumu starp burtiem.
attal.png
Atsauce:
Informātika pamatskolai. 1. daļa/ Viestura Vēža redakcijā. Rīgā: "Mācību grāmata", 2006. lpp.137-139