Teorija

Prezentācijas izdrukāšanas iespējas
MS PowerPoint piedāvā dažādas izdrukāšanas iespējas (piemēram, uz speciālām plēvēm vai izdrukāt izdales materiālus klausītājiem).
Lai izvēlētos izdrukas parametrus:
- izmanto komandu File/Print;

print.png


- sadaļā Printer izvēlas drukas iekārtu ( ja pieejamas vairākas);
- sadaļā Print range izvēlas, kādus slīdus drukāt:
- Current slide - ekrānā redzamo (aktīvo) slīdu;
- All - visus slīdus;
- Selection - atlasītos slīdus;
- Slides: - noteiktus slīdus (piemēram, 1;3;5 -12);
sadaļā Copies izvēlas kopiju skaitu (Number of copies:);
sadaļā Print what: izvēlas, ko drukāt:
prwhat.png

Ja izvēlas drukāt izdales materiālus (Handouts),Print dialoga loga sadaļā Handouts iespējams izvēlēties, cik slīdus uz vienas lapas drukāt:

hand.png


 Lai veiktu izdruku bez iepriekšējas parametru precizēšanas, piespiež pogu poga.png (Print) standartrīku joslā.
Atsauce:
Informātika pamatskolai. 1. daļa/ Viestura Vēža redakcijā. Rīgā: "Mācību grāmata", 2006. lpp.141