Teorija

Vienkāršu figūru zīmēšana
Izmantojot zīmēšanas rīkjoslu Drawing, slīdā var ievietot arī zīmētus objektus. Uz zīmēšanas rīkjoslas izvietoti rīki, kas dot iespēju veidot un noformēt ģeometriskas figūras.
drowinggeom.png


Rīka ikona
Rīka nosaukums
Nozīme
linija.png
Line
Līnijas zīmēšana
bultina.png
Arrow 
Bultiņas zīmēšana
kvadrats.png
Rectangle
Taisnstūra zīmēšana
ovals.png
  Oval
Ovāla, riņķa līnijas zīmēšana
teksts.png
Text Box
Teksta rāmja ievietošana
   
     Lai uzzīmētu līniju:
- piespiež pogu linija.png (Line);
- turot piespiestu peles kreiso pogu, velk līniju no viena galapunkta līdz otram.
Turot piespiestu taustiņu SHIFT, var uzzīmēt horizontālu vai vertikālu līniju, kā arī līniju, kas ar slīda malu veido 15°,30°,45°,60°,vai75° leņķi.
Svarīgi!
Ja nepieciešams vilkt vairākas līnijas pēc kārtas, uz pogas linija.png (Line) izpilda dubultklikšķi. Pēc visu līniju uzzīmēšanas pogu "izslēdz". Tāpat var rīkoties ar jebkuru citu zīmēšanas rīkjoslas pogu.
   Pogu bultina.png (Arrow) lieto bultu zīmēšanai. Zīmē tāpat kā līniju:
lini.png

Lai uzzīmētu taisnstūri:
- piespiež pogu kvadrats.png (Rectangle);
- turot piespiestu peles kreiso pogu, velk taisnstūri no vienas virsotnes līdz pretējai.
Pogu ovals.png (Oval) lieto ovālu un riņķu zīmēšanai. Zīmē tāpat kā taisnstūri un kvadrātu:
rect.png

Visās ar zīmēšanas rīkiem veidotajās noslēgtajās figūrās var ierakstīt tekstu. Pirms teksta ievadīšanas figūrai jābūt atlasītai (iezīmētai):
rectText.png

Atsauce:
Informātika pamatskolai. 1. daļa/ Viestura Vēža redakcijā. Rīgā: "Mācību grāmata", 2006. lpp.129