Teorija

Prezentācijas dizains
Prezentācijas dizains ir slīdu vienots noformējums, kad fona, virsrakstu, teksta un citu slīdu elementu parametri visos slīdos tiek veidoti pēc viena principa. To var uzstādīt vai mainīt, izmantojot komandu Format/ Slide Design. Atveras uzdevumrūts. Ar peles labo taustiņu noklikšķinot uz kāda dizaina paraugu lodziņa, var izvēlēties veicamās darbības.

22.02.png

Kad slīdiem ir pielietots kāds noformējuma dizains (šablons), krāsu shēmu - dizaina izmantotās krāsas un to savienojumus - var mainīt. Uzdevumrūtī Slide Design nospiež saiti Color Schemes.
Ar peles kreiso taustiņu uzklikšķina uz vēlamās krāsu shēmas. Ja uz shēmas uzklikšķina ar peles labo taustiņu, tad var veikt specifiskākas darbības.

 2.png
Krāsu shēmas var pārveidot, ja atver dialoglogu Edit Color Scheme. Tas parādās, ja nospiež saiti Edit Color Schemes uzdevumrūtī Slide Design.

3.png

Atsauce:
Informātika 5. klasei. A. Jurenoks, T. Rikure. Rīga. "Zvaigzne ABC". 83 - 85 lpp.