Teorija

Prezentācijas apskates veidi
Lai būtu ērtāk veikt dažādas darbības ar slīdiem un to objektiem, MS PowerPoint loga kreisajā stūri atrodas pogas veidipogas.png prezentācijas skatu pārslēgšanai.
Prezentācijas apskates veidus iespējams pārslēgt arī, izmantojot View komandkartes komandas:

veidi.png

normalp.png (Normal View) Šajā skatā ir ērti ievadīt tekstus, veidot tabulas, ievietot slīdā dažādus objektus, kā arī izvēlēties to animācijas veidus:

a4.png


outlp.png (Outline View) skats ir ērts teksta ievadīšanai un labošanai slīdos, kā arī darbam ar atsevišķiem slīdu elementiem (piemēram, virsrakstiem):
outline2.png


sorterp.png (Slide Sorter View) skatā redzami visi slīdi vienkopus. Šeit var slīdus dzēst vai dublēt, mainīt to secību, norādīt slīdu pārēju efektus, veikt prezentācijas laika "ierakstīšanu":
sorter2.png

veidipogas.png (Slide Show) - prezentācijas demonstrēšanas skats.
normal2.png
Atsauce:
Informātika pamatskolai. 1. daļa/ Viestura Vēža redakcijā. Rīgā: "Mācību grāmata", 2006. lpp.108-109