Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15♦
1. Ievads informātikā 2♦
2. IT jēdzieni un ierīces 3♦
3. Informācijas tehnoloģijas 3♦
4. Informācijas tehnoloģijas 5♦
5. Datora programmatūra 1♦
6. Datora programmatūra 1♦