Teorija

Uzdevumi

1. Drošības noteikumi

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Drošības noteikumi

Grūtības pakāpe: zema

2♦
3. Drošības noteikumi

Grūtības pakāpe: zema

2♦
4. Drošības noteikumi

Grūtības pakāpe: zema

2♦
5. Vides bīstamie un kaitīgie faktori

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Darbības ar informāciju

Grūtības pakāpe: zema

1♦
7. Datora lietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Ievads informātikā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Pamatjēdzieni, datu atlasīšana.

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
10. IT jēdzieni un ierīces

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
11. Datora ierīces

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Datora ierīces

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
13. Datora ierīces un to funkcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Datora programmatūra

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
15. Datora svarīgākās ierīces

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
16. 5.kl. OS jēdziens

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
17. 5.kl. Ikonas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Drošības noteikumi

Grūtības pakāpe: vidēja

11♦
2. IT pamatjēdzieni

Grūtības pakāpe: vidēja

15♦
3. Datora ierīces

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦

Metodiskie materiāli