Teorija

Teksta noformēšana
Datorā ir iespējams rakstīt dažādos "rokrakstos", ko sauc par fontiem. Fonts ir vienotā stilā noformēts rakstzīmju komplekts.
 Fonta un izmēra maiņai formatēšanas rīkjoslā paredzēti speciāli sarakstlodziņi:
Lai mainītu atlasītajam tekstam fontu -fonts.PNG (Font);

Lai mainītu atlasītajam tekstam izmēru-izmeers.PNG (Font Size);

Svarīgi!
(Pt ir fonta izmēra mērvienība, kuras lielums ir 1/72 daļa no collas (1 colla - 25,4mm)

Lai mainītu atlasīto rakstzīmju stilu - style.PNG  (Style);

Lai atlasītajam tekstam mainītu krāsu - kraasa.PNG (Font Color);

Teksta fona iekrāsošanai -fons.PNG (Highlight).

 Rakstzīmēm iespējams mainīt arī noformējuma stilu, izmantojot trīs formatēšanas rīkjoslas pogas:

treknraksts - bold.PNG(Bold);

kursīva (slīpi) burti - italic.PNG(Italic);

pasvītroti burti - underl.PNG(Underline).

Teksta līdzināšanai formatēšanas rīkjoslā ir paredzētas četras pogas.

Teksts līdzināts pēc kreisas malas - ieslēgta poga krM.PNG (Align Left);

centrēts teksts cent.PNG( Center);

pēc labās malas taisnots teksts labM.PNG( Align Right);

abam.PNG pēc abām malām taisnots teksts.

Atsauce:
Avots: Informātika pamatskolai. 1. daļa/ Viestura Vēža redakcijā.-Rīga: "Mācību grāmata", 2006.-72.-75.lpp.