Teorija

Rīku josla Picture
 
Rīku joslu Picture var izsaukt un noslēpt ar komandu View / Toolbars / Picture

picturejosla.PNG

Vairākums rīku joslas Picture pogu kļūst aktīvas tikai tad, ja izvēlēts attēls. Dažas no pogām izsauc kādu dialoga logu, bet citas savukārt satur komandkartes.

1.png Attēla ievietošanas komanda (Insert Picture)

2.png Attēla krāsu gammas izvēle (Image Control)

Kontrastainības regulēšana (More Contrast 3.png, Less Contrast 4.png)

Spilgtuma regulēšana (More Brightness 5.png, Less Brightness 6.png)
 
7.png Malu apgriešana (Crop)

9.png Attēla ierāmējuma līniju stils (Line Style)

10.png Attēla saspiešana  (Compress Pictures)

11.png Teksta novietojuma veids ap attēlu (Text Wrapping)

12.png Attēla formatēšanas komanda (Format Picture)

13.png  Attēla caurspīdīguma izveidošana (Set Transparent Color)

14.png Attēla oriģinālo parametru atjaunošana (Reset Picture)

 
Atsauce:
Avots: 2. Teksta redaktors Microsoft Word/Viestura Vēža redakcijā. -Rīga : "Mācību grāmata", 2000. - 122 lpp.