Teorija

Teksta noformēšana
Biežāk izmantojamās taustiņu kombinācijas

Teksta kursora pārvietošana
CTRL + PAGE UP Uz iepriekšējās lappuses sākumu
CTRL + PAGE DOWN Uz nākamās lappuses sākumu
CTRL + HOME Uz dokumenta sākumu
CTRL + END Uz dokumenta beigām

Taustiņu kombinācijas teksta formatēšanai
CTRL +B Piemēro vai atsauc atlasītā teksta formatējumu treknrakstā (Bold)
CTRL + I Piemēro vai atsauc atlasītā teksta formatējumu kursīvā (Italic)
CTRL + U Pasvītro atlasīto tekstu (Underline) vai atsauc pasvītrojumu

Citas taustiņu kombinācijas
CTRL + N Atver jaunu dokumentu
CTRL + O Atver jau esošu dokumentu
CTRL + S Saglabā dokumentu
CTRL + P Izdrukā dokumentu
CTRL + X Izgriež iezīmēto tekstu, ko ievieto datora atmiņas starpliktuvē
(clipboard)
CTRL + V Novieto tekstu no datora atmiņas starpliktuves (clipboard)
kursora norādītā vietā
CTRL + Z Atsauc pēdējo veikto darbību