Teorija

Teksta novietojuma veids ap attēlu
Pogu 11.png (Text Wrapping) izmanto, lai norādītu ievietotā attēla un tam apkārt esoša teksta un/vai objektu savstarpējo izvietojumu.
Režīmi Tight un Through no Square atšķiras tikai tad, ja attēlam ir caurspīdīgi (transparent) apgabali.

In Line With Text
Square
noviet.pngin.pngsquare.png
Tight
Top and Bottom
Behind Text
tight.pngtop.png bihindt.png
Edit Wrap Points
Through
 In Front of Text
editpoint.pngthrough.png infront.png

Otrais veids, kā var norādīt attēla un teksta savstarpējo izvietojumu, ir dialoga loga Format Picture lapiņas Layout sadaļā Wrapping style.

formpictu.png

Ja ir izvēlēts attēls,šo logu var atvērt vienā no veidiem:
- ar komandu Format/ Picture...;
- ar attēla rīku joslas Picture pogu Format Picture;
- ar konteksta komandkartes komandu Format Pictures...

Atsauce:
Avots: 2. Teksta redaktors Microsoft Word/Viestura Vēža redakcijā. - Rīga : "Mācību grāmata", 2000. - 125.,126. lpp.