5.
jūnijā
Eksāmens FIZIKĀ 12. klasei
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Saraksti
Saraksti HTML dokumentā ir nepieciešami, lai varētu izveidot saites ar citām lapām vai arī kā satura rādītājs lapā. Numurēts saraksts tiek atvērts ar tagu <ol>, bet katrs tā punkts jāsāk ar standarta tagu <li>.
 
Piemērs:
Kods:

<html>
<head>
<title>Saraksti</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1257">
</head>
<body>
<p>Numurēti saraksti</p>
<ol>
   <li>Pirmais</li>
   <li>Otrais</li>
   <li>Trešais</li>
   <li>Ceturtais</li>
   <li>Piektais</li>
</ol>
</body>
</html>
Rezultāts:
  
saraksti_1.png
 
Numerācijas tipu var uzstādīt tagā <ol type= ?>, ierakstot attiecīgu simbolu.
Pēc noklusējuma numerācija ir 1;2; 3; ... , bet iespējams izmantot arī citus
numerācijas veidus:
<ol> numerācija 1,2,3,...
<ol type=1>
numerācija 1,2,3,...
<ol type=A>
numerācija A,B,C,...
<ol type=a>
numerācija a,b,c,...
<ol type=I>
numerācija I,II,III,...
<ol type=i>
numerācija i,ii ,iii,... (numerācija ar mazajiem romiešu cipariem).
 
Nākamajā  piemērā  parādīta  vairāklīmeņu  numurēta saraksta veidošana.
 
Piemērs:
Kods:

<html>
<head>
<title>Vairāklīmeņu  numurēts saraksts</title>
<head>
<body>
<ol type="l">
   <li>teksts 1
   <li>teksts 2
   <li>teksts 3
<ol type = "A">
   <li>teksts 4
   <li>teksts 5
   <li>teksts 6
<ol type = "a">
   <li>teksts 7
   <li>teksts 8
   <li>teksts 9 
</ol>
<li> teksts 10
</ol>
<li> teksts 11
</ol>
</body>
</html>
Rezultāts:

saraksti_2.png
 
Otrs saraksta kārtošanas veids ir nenumurēti (aizzīmēti) saraksti. Saraksta rindu apzīmēšanai var izvēlēties tukšu aplīti (circle), pildītu aplīti (disc) vai pildītu kvadrātu (square).
 
Piemērs:
Kods:

<html>
<head>
<title>Saraksti</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1257" >
</head>
<body>
<p>Nenumurēti saraksti</p>
<ul type = "square">
   <li>Pirmais</li>
   <li type = "circle">Otrais</li>
   <li type = "disc">Trešais</li>
   <li type = "square">Ceturtais</li>
</ul>
</body>
</html>
Rezultāts:
 
saraksti_3.png
 
Vairāklīmeņu saraksti ar virsrakstiem. Virsrakstu pievieno sarakstam ar taga <lh> palīdzību. Tagam <lh> nav pāra taga.
Piemērs:
Kods:

<html>
<head>
<title>Vairāklīmeņu saraksti ar virsrakstiem</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1257">
<head>
<body>
<h3>Piemērs sarakstiem</h3>
<ul>
<lh>Virsraksts pirmajam līmenim
<li>ZZZ
<ul>
<lh>Virsraksts otrajam līmenim
<li>AAA</li>
<li>BBB</li>
<ul>
<lh>Virsraksts trešajam līmenim
<li>CCC</li>
<li>DDD</li>
<li>MMM</li>
</ul>
</ul>
</ul>
</body>
</html>
Rezultāts:
  
saraksti_4.png
 
Aplīšu un kvadrātiņu vietā var lietot arī grafiskos zīmējumus, nelielus attēlus vai gif animāciju. Tādā gadījumā kods būs šāds:
 
Piemērs:
Kods:

<html>
<head>
<title>Piemērs</title>
</head>
<body>
<ul>
<img src = "z1.jpg ">Teksts l <br>
<img src = "z2.jpg ">Teksts 2 <br>
<img src = "z3.jpg ">Teksts 3 <br>
</ul>
</body>
</html>
Rezultāts:
  
saraksti_5.png
 
Atsauce:
Tīmekļa lapu veidošana. HTML un CSS / Andris Kamars - Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2008. – 320 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 26.-31. lpp.