Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ievads HTML valodā HTML valodas lietošanas pamati, HTML dokumenta struktūra
2. HTML - Fonta parametru iestatīšana Fonta parametru iestatīšana: color - krāsa, face - fonta šrifts un size - fonta izmērs (absolūtās vienībās un relatīvās vienībās)
3. HTML - Fonta tips Fonta tips (font face), fontu nosaukumi, dažādi fontu tipu piemēri.
4. HTML - Krāsu definēšana Krāsu definēšana, krāsu nosaukumi angļu valodā, krāsu kodi RGB krāsu modelī, krāsu definēšana sešpadsmitnieku (heksadecimālajā) skaitīšanas sistēmā.
5. HTML - Tags Basefont Taga <basefont> lietošana, lai iestatītu fontus, to izmērus un krāsu pēc noklusējuma visam dokumentam.
6. HTML - Fontu formatēšanas tagi Fontu formatēšanas tagu nozīme, teksta noformēšanas piemēri
7. HTML - Simbolu kodēšana Dažādu simbolu kodēšanas piemēri HTML valodā, latviešu valodas kodējums
8. HTML - Horizontāla līnija Horizontālā līnija <'hr> un tās parametri: size, color, align, noshade
9. HTML - Tags Body Taga Body parametri, fona īpašības (bgcolor, background, bgproperties), teksta atkāpes no lapas malām (topmargin, bottommargin, leftmargin, marginwidth, marginheight), teksta īpašības (teksta krāsas iestatīšana dokumentā), hipersaites īpašības (link, vlink, alink).
10. HTML - Virsraksta burtu iestatīšana Virsraksta burtu iestatīšana <'h1>, <'h2> ... <'h6>, virsrakstu izmēru piemēri
11. HTML - Teksta izlīdzināšana Teksta izlīdzināšanas parametrs align, teksta sadalīšana rindkopās ar tagu <'p> un teksta izlīdzināšana, teksta rindkopas centrēšana, izlīdzināšana pa kreisi, izlīdzināšana pa labi un izlīdzināšana gar labo un gar kreiso pusi, piemēri
12. HTML - Sarakstu veidošana Numurēti un aizzīmēti saraksti, saraksta elementi, numerācijas tips, parametrs type, vairāklīmeņu saraksts, vairāklīmeņu saraksti ar virsrakstiem
13. Galvenie HTML tagi Tagu nozīme - Pamatdokumenta atribūti, tagi teksta formatēšanai, teksta parametri, horizontālā līnija un tās parametri, saraksti
14. Noderīgi Derīgas saites - WWW lapu veidošanas rokasgrāmata, HTML dokumentu veidošana (Iesācējiem), Mājas lapu veidošana ikvienam (RTU Tālmācības Studiju Centra piedāvātie mācību videomateriāli)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. HTML dokumenta struktūra 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ HTML dokumenta struktūra, tagu <'html>, <'head>, <'title>, <'body> nozīme
2. HTML - Teksta atkāpes no lapas malām 1. izziņas līmenis zema 1♦ Tags Body, teksta atkāpes no lapas malām
3. HTML tagu nozīme 1. izziņas līmenis zema 1♦ HTML tagu nozīme (horizontāla līnija, jauna rindkopa, jauna rinda, html dokumenta nosaukums)
4. HTML - Taga Body parametri 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Taga Body parametri, fona īpašības, teksta īpašības, hipersaites īpašības
5. HTML - Fontu formatēšanas tagi 1. izziņas līmenis zema 1♦ Fontu formatēšanas tagi, tagu <'b>, <'i>, <'u>, <'strike> nozīme
6. HTML - Fontu formatēšanas tagi 1. izziņas līmenis zema 1♦ Fontu formatēšanas tagi, tagu <'big>, <'small>, <'sup>, <'sub> nozīme
7. HTML - Horizontālā līnija 1. izziņas līmenis zema 1♦ Horizontālā līnija, taga <'hr> parametri (līnijas izmērs, krāsa, līnijas izlīdzināšana, neizcelta līnija)
8. HTML - Saraksti 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Numurēti un aizzīmēti saraksti
9. HTML - Fonta parametru iestatīšana 1. izziņas līmenis zema 1♦ Fonta parametru iestatīšana, taga <'font> parametru face, color, size nozīme
10. HTML dokumenta parametri 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Taga <'meta> parametri (latviešu valodas kodējums, informācijas satura apraksts meklētājrobotiem, lapas atslēgas vārdi meklētājrobotiem)
11. HTML - Fontu formatēšanas tagi 1. izziņas līmenis zema 1♦ Fontu formatēšanas tagi, slīpraksts, treknraksts, pasvītrots teksts, pārsvītrots teksts
12. HTML - Teksta izlīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Teksta izlīdzināšana, teksta rindkopas centrēšana, izlīdzināšana pa kreisi, izlīdzināšana pa labi, izlīdzināšana gar labo un gar kreiso pusi.
13. HTML - Aizzīmēts saraksts 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Aizzīmēti saraksti, sarakstu veidošana, saraksta rindu apzīmēšana ar tukšu aplīti, pildītu aplīti vai pildītu kvadrātu (parametrs type).
14. HTML - Numurēts saraksts 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Numurēts saraksts, sarakstu veidošana, numerācijas tips (parametrs type).
15. HTML - Fontu tipi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Fontu tipi, font face tags, fontu tipu piemēri
16. HTML - Fonta krāsa 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Fonta krāsa, krāsu definēšana, atribūts color
17. Dažādi HTML tagi 2. izziņas līmenis augsta 20♦ HTML dokumenta struktūra, teksta noformēšana, fontu formatēšanas tagi, teksta izlīdzināšana
18. Dažādi HTML tagi 2. izziņas līmenis augsta 25♦ HTML dokumenta struktūra, fonta parametru iestatīšana, krāsu definēšana, numurēts un aizzīmēts saraksts

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. HTML - Teksta noformēšana 00:00:00 vidēja 6♦ Tags Body, teksta atkāpes no lapas malām, fontu formatēšanas tagu nozīme, horizontālā līnija, taga <'hr> parametri, taga <'font> parametru nozīme, virsrakstu tagi
2. HTML - Dokumenta parametri, saraksti 00:00:00 vidēja 6♦ Taga Body parametri, fona īpašības, teksta īpašības, hipersaites īpašības, taga <'meta> parametri, sarakstu veidošana (parametrs type), aizzīmēti saraksti, numurēti saraksti
3. HTML dokumenta struktūra 00:00:00 vidēja 53♦ HTML dokumenta struktūra, fonta parametru iestatīšana, krāsu definēšana, numurēts un aizzīmēts saraksts, formatēšanas tagi, horizontālā līnija