Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ievads HTML valodā HTML valodas lietošanas pamati, HTML dokumenta struktūra
2. HTML - Fonta parametru iestatīšana Fonta parametru iestatīšana: color - krāsa, face - fonta šrifts un size - fonta izmērs (absolūtās vienībās un relatīvās vienībās)
3. HTML - Fonta tips Fonta tips (font face), fontu nosaukumi, dažādi fontu tipu piemēri.
4. HTML - Krāsu definēšana Krāsu definēšana, krāsu nosaukumi angļu valodā, krāsu kodi RGB krāsu modelī, krāsu definēšana sešpadsmitnieku (heksadecimālajā) skaitīšanas sistēmā.
5. HTML - Tags Basefont Taga <basefont> lietošana, lai iestatītu fontus, to izmērus un krāsu pēc noklusējuma visam dokumentam.
6. HTML - Fontu formatēšanas tagi Fontu formatēšanas tagu nozīme, teksta noformēšanas piemēri
7. HTML - Simbolu kodēšana Dažādu simbolu kodēšanas piemēri HTML valodā, latviešu valodas kodējums
8. HTML - Horizontāla līnija Horizontālā līnija <'hr> un tās parametri: size, color, align, noshade
9. HTML - Tags Body Taga Body parametri, fona īpašības (bgcolor, background, bgproperties), teksta atkāpes no lapas malām (topmargin, bottommargin, leftmargin, marginwidth, marginheight), teksta īpašības (teksta krāsas iestatīšana dokumentā), hipersaites īpašības (link, vlink, alink).
10. HTML - Virsraksta burtu iestatīšana Virsraksta burtu iestatīšana <'h1>, <'h2> ... <'h6>, virsrakstu izmēru piemēri
11. HTML - Teksta izlīdzināšana Teksta izlīdzināšanas parametrs align, teksta sadalīšana rindkopās ar tagu <'p> un teksta izlīdzināšana, teksta rindkopas centrēšana, izlīdzināšana pa kreisi, izlīdzināšana pa labi un izlīdzināšana gar labo un gar kreiso pusi, piemēri
12. HTML - Sarakstu veidošana Numurēti un aizzīmēti saraksti, saraksta elementi, numerācijas tips, parametrs type, vairāklīmeņu saraksts, vairāklīmeņu saraksti ar virsrakstiem
13. Galvenie HTML tagi Tagu nozīme - Pamatdokumenta atribūti, tagi teksta formatēšanai, teksta parametri, horizontālā līnija un tās parametri, saraksti

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. HTML dokumenta struktūra 2. izziņas līmenis vidēja 1p. HTML dokumenta struktūra, tagu <'html>, <'head>, <'title>, <'body> nozīme
2. HTML - Teksta atkāpes no lapas malām 1. izziņas līmenis zema 1p. Tags Body, teksta atkāpes no lapas malām
3. HTML tagu nozīme 1. izziņas līmenis zema 1p. HTML tagu nozīme (horizontāla līnija, jauna rindkopa, jauna rinda, html dokumenta nosaukums)
4. HTML - Taga Body parametri 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Taga Body parametri, fona īpašības, teksta īpašības, hipersaites īpašības
5. HTML - Fontu formatēšanas tagi 1. izziņas līmenis zema 1p. Fontu formatēšanas tagi, tagu <'b>, <'i>, <'u>, <'strike> nozīme
6. HTML - Fontu formatēšanas tagi 1. izziņas līmenis zema 1p. Fontu formatēšanas tagi, tagu <'big>, <'small>, <'sup>, <'sub> nozīme
7. HTML - Horizontālā līnija 1. izziņas līmenis zema 1p. Horizontālā līnija, taga <'hr> parametri (līnijas izmērs, krāsa, līnijas izlīdzināšana, neizcelta līnija)
8. HTML - Saraksti 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Numurēti un aizzīmēti saraksti
9. HTML - Fonta parametru iestatīšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Fonta parametru iestatīšana, taga <'font> parametru face, color, size nozīme
10. HTML dokumenta parametri 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Taga <'meta> parametri (latviešu valodas kodējums, informācijas satura apraksts meklētājrobotiem, lapas atslēgas vārdi meklētājrobotiem)
11. HTML - Fontu formatēšanas tagi 1. izziņas līmenis zema 1p. Fontu formatēšanas tagi, slīpraksts, treknraksts, pasvītrots teksts, pārsvītrots teksts
12. HTML - Teksta izlīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Teksta izlīdzināšana, teksta rindkopas centrēšana, izlīdzināšana pa kreisi, izlīdzināšana pa labi, izlīdzināšana gar labo un gar kreiso pusi.
13. HTML - Aizzīmēts saraksts 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aizzīmēti saraksti, sarakstu veidošana, saraksta rindu apzīmēšana ar tukšu aplīti, pildītu aplīti vai pildītu kvadrātu (parametrs type).
14. HTML - Numurēts saraksts 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Numurēts saraksts, sarakstu veidošana, numerācijas tips (parametrs type).
15. HTML - Fontu tipi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Fontu tipi, font face tags, fontu tipu piemēri
16. HTML - Fonta krāsa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Fonta krāsa, krāsu definēšana, atribūts color
17. Dažādi HTML tagi 2. izziņas līmenis augsta 20p. HTML dokumenta struktūra, teksta noformēšana, fontu formatēšanas tagi, teksta izlīdzināšana
18. Dažādi HTML tagi 2. izziņas līmenis augsta 25p. HTML dokumenta struktūra, fonta parametru iestatīšana, krāsu definēšana, numurēts un aizzīmēts saraksts

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. HTML - Teksta noformēšana 00:00:00 vidēja 6p. Tags Body, teksta atkāpes no lapas malām, fontu formatēšanas tagu nozīme, horizontālā līnija, taga <'hr> parametri, taga <'font> parametru nozīme, virsrakstu tagi
2. HTML - Dokumenta parametri, saraksti 00:00:00 vidēja 6p. Taga Body parametri, fona īpašības, teksta īpašības, hipersaites īpašības, taga <'meta> parametri, sarakstu veidošana (parametrs type), aizzīmēti saraksti, numurēti saraksti
3. HTML dokumenta struktūra 00:00:00 vidēja 53p. HTML dokumenta struktūra, fonta parametru iestatīšana, krāsu definēšana, numurēts un aizzīmēts saraksts, formatēšanas tagi, horizontālā līnija