Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. HTML - Formu lietošana Formu pielietošana, darbības princips, tagi <form>, <input> (parametri un vērtības), dažādu formu piemēri
2. HTML - Tags Select Lejupkrītošie saraksti
3. HTML - Elements Label Paskaidrojošs teksts pirms informācijas ievades lodziņa
4. HTML - Pogu veidošana Pogu veidošana
5. HTML - Tags Textarea Vairākrindu teksta lauka veidošana
6. HTML - Ietvaru lietošana HTML dokumenti ar ietvariem, tags frameset
7. HTML dokumenti ar ietvariem Ietvaru struktūras veidošana, taga frame parametri, ietvaru ligzdstruktūras veidošana, dažādi piemēri
8. HTML - Peldošie ietvari Taga <iframe> parametri, piemēri

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Formas elementi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Elements, kas veido lejupkrītošo sarakstsu, elements, kas nodrošina dažādus infromācijas ievades veidus, elements, kas ļau ievadīt garākus tekstus, bloka līmeņa elements, kas veido lietotāja ievades formas reģionu, paskaidrojošs teksts pirms informācijas ievades lodziņa
2. Formas parametri 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Taga <form> atribūti action, method, enctype, name
3. Taga <input'> atribūti 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Lauka identifikators, lauka platums, maksimāli iespējams ievadāmās rindas garums, ievades elementa tips
4. Taga <input'> parametrs Type 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Lauks teksta ievadei, paroles ievades lauks, pārslēdzējpoga, karodziņa (ķeksītis) poga
5. Taga <input'> parametrs Type 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Slēpto datu elements, poga, kas apstiprina un pārsūta formas datus, parasta poga, poga, kuru nospiežot forma atgriežas sākuma stāvoklī
6. Dažādu tagu atribūti 2. izziņas līmenis augsta 2p. Tagu <textarea>, <select>, <input>, <form> atribūti
7. Dažādu formu veidi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lejupkrītošs saraksts, karodziņa (ķeksītis) poga, pārslēdzējpoga, lauks teksta ievadei
8. Ietvaru lietošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tagu <framset>, <frame>, <noframes>, <iframe> nozīme
9. Taga <frame'> atribūti 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Ceļš uz failu, kurš tiks ielādēts ietvarā, ritjoslu lietošana, ietvara unikāls nosaukums ietvaru struktūrā, teksta atkāpes no ietvara malas pa horizontāli un pa vertikāli
10. Taga <iframe'> parametri 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Ritjoslas attēlošanas metode freimā, apmales attēlošana ap freimu, freima unikāls nosaukums, ceļš uz failu, kura saturs tiks ielādēts freimā
11. Taga <iframe'> parametri 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Ietvara platums un augstums, horizontālā un vertikālā atkāpe no freima līdz apkārt esošajam saturam
12. Ietvaru struktūra 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ietvaru vertikāla un horizontāla struktūra
13. Ietvaru ligzdstruktūras veidošana 2. izziņas līmenis augsta 2p. Ietvaru ligzdstruktūra (viens ietvars satur citu ietvaru), ietvaru ligzdstruktūru piemēri

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. HTML - Formu lietošana 00:00:00 vidēja 9p. Formas elementi un parametri, dažādu formu veidi, tagu <input> un <textarea> atribūti
2. HTML - Ietvaru lietošana 00:00:00 vidēja 6p. Tagu <framset>, <frame>, <noframes>, <iframe> nozīme, tagu <frame> un <iframe> atribūti, ietvaru struktūra