Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. Attēlu un vektorgrafikas redaktori 1♦
2. Attēlu un vektorgrafikas redaktori 1♦
3. Krāsu modeļi 1♦
4. Datorgrafikas veidi 1♦
5. Attēlu apstrādes pamatjēdzieni 1♦