Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Veselība un drošība Ergonomika, veselības problēmas, drošības pasākumi
2. IT pamatjēdzieni Atkārtojums - informācija, informācijas tehnoloģija, dators
3. Informācijas drošība Informācijas drošība, datu drošība, fiziskā drošība, pakalpojuma drošība, elektroapgādes traucējumi, ļaunprātīga rīcība, nesankcionētā piekļuve, ugunsmūris, ciparparaksts, šifrēšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darba vides elementi 1. izziņas līmenis zema 1p. Darba vides elementu raksturojums (ergonomika)
2. Darba vides elementi 1. izziņas līmenis zema 1p. Darba vides elementu raksturojums (ergonomika)
3. Ergonomika 1. izziņas līmenis zema 1p. Datora novietojuma parametri
4. Veselības problēmas 1. izziņas līmenis zema 1p. Biežāk sastopamās veselības problēmas strādājot ar datoru (izpausmes)
5. Veselības problēmas 1. izziņas līmenis zema 1p. Biežāk sastopamās veselības problēmas, strādājot ar datoru (rašanās iemesli)
6. IT pamatjēdzieni 1. izziņas līmenis zema 1p. Informācijas tehnoloģijas pamatjēdzieni
7. Informācijas daudzuma mērvienības 1. izziņas līmenis zema 1p. Informācijas daudzuma mērvienības (kilobaits, megabaits, gigabaits, terabaits)
8. Informācijas drošība 1. izziņas līmenis zema 1p. Informācijas sistēmas aizsargātība pret neatļautu piekļuvi informācijai un tās maiņu glabāšanas, apstrādes vai pārraides procesā.
9. Informācijas drošība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Drošības dažādi aspekti
10. Informācijas drošība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Faktori, kas var apdraudēt datoru un datus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Informācijas tehnoloģijas pamatjēdzieni 00:00:00 vidēja 7p. Drošības pasākumi, kas jāievēro darbā ar datoru, darba vides elementu raksturojums, ergonomika, informācijas tehnoloģijas pamatjēdzieni, informācijas daudzuma mērvienības
2. Informācijas tehnoloģijas pamatjēdzieni 00:00:00 vidēja 7p. Informācijas tehnoloģijas pamatjēdzieni, biežāk sastopamās veselības problēmas strādājot ar datoru, informācijas sistēmas aizsargātība pret neatļautu piekļuvi, drošības dažādi aspekti, faktori, kas var apdraudēt datoru un datus, informācijas drošība, IT profesijas, datorsistēmas administratīvas vai uzturēšanas funkcijas