Teorija

Uzdevumi

1. Datora sastāvdaļas-1

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Datora sastāvdaļas-2

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Datora sastāvdaļas-3

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Ārējās pieslēgvietas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Personālā datora atmiņa-1

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Personālā datora atmiņa-2

Grūtības pakāpe: zema

1♦
7. Ievadierīces-1

Grūtības pakāpe: zema

1♦
8. Ievadierīces-2

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Ievadierīces-3

Grūtības pakāpe: zema

1♦
10. Izvadierīces-1

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Izvadierīces-2

Grūtības pakāpe: zema

1♦
12. Ievadizvades ierīces

Grūtības pakāpe: zema

1♦
13. Datora ierīču apzīmējumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Datora aparatūra - 1

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
2. Datora aparatūra - 2

Grūtības pakāpe: vidēja

16♦

Metodiskie materiāli