Teorija

Šī tēma ir noderīga skolotājam, kurš:
  • apguvis pirmās tēmas portāla IKT pamatkursā;
  • iepazinies ar sadaļu "Virtuālā skola";
  • sadaļā "Virtuālā skola" atlasījis uzdevumus darbam ar klasi.
 
Kursā paredzēta praktiska darbošanās kopā ar klasi, tāpēc Jums nepieciešams reģistrēt klasi ar vismaz 15 skolēniem.
 
Klases reģistrēšana nepieciešama, turpmāko uzdevumu izpildei, lai iegūtu sertifikātu par pamatkursa veiksmīgu pabeigšanu.

Klases reģistrēšana portālā, skolotājam dod iespēju:
  • automatizēt klases mājas darbu un pārbaudes darbu labošanu;
  • saņemt Uzdevumi.lv sagatavotas statistikas atskaites par skolēnu rezultātiem un progresu portālā.
Uzdevumi.lv sistēmā klasi ir iespējams piereģistrēt trīs vienkāršos veidos. Izvēlieties Jums piemērotāko veidu:
  1. katrs skolēns patstāvīgi piereģistrējas portālā, aizpildot reģistrācijas formu www.uzdevumi.lv;
  2. katrs skolēns patstāvīgi piereģistrējas portālā, izmantojot E-klases pasi un ievadot savus elektroniskā žurnāla datus;
  3. skolotājs katru skolēnu piereģistrē www.uzdevumi.lv manuāli.
Turpmākajās kursa tēmās katrs no reģistrēšanās veidiem portālā Uzdevumi.lv tiks aprakstīts plašāk.