Uzdevums:

0p.
Piereģistrējiet savu klasi Uzdevumi.lv!

Atveriet klašu topu skolā (saiti atveriet jaunā logā)!

Kurā vietā klašu topā atrodas Jūsu klase? Atbildi rakstiet ar cipariem!
Atbilde: "Mana klase klašu topā atrodas . vietā."
 
Cik punktus (♦) Jūsu klase šobrīd ir savākusi? Atbildi rakstiet ar cipariem!
Atbilde: "Pildot uzdevumus portālā Uzdevumi.lv, mana klase savākusi  punktus."
 
Pēc uzdevuma veiksmīgas izpildes varat pāriet uz nākamo tēmu "Darbs klasē ar sadaļu Virtuālā skola".

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: