Teorija

Šī tēma ir noderīga skolotājam, kurš:
  • apguvis pirmās tēmas portāla IKT pamatkursā;
  • iepazinies ar sadaļu "Virtuālā skola";
  • sadaļā "Virtuālā skola" atlasījis uzdevumus darbam ar klasi.
 
Kursā paredzēta praktiska darbošanās kopā ar klasi, tāpēc Jums nepieciešams reģistrēt klasi ar vismaz 7 skolēniem.
 
Klases reģistrēšana nepieciešama turpmāko uzdevumu izpildei, lai iegūtu sertifikātu par pamatkursa veiksmīgu pabeigšanu.

Klases reģistrēšana portālā skolotājam dod iespēju:
  • automatizēt klases mājas darbu un pārbaudes darbu labošanu;
  • saņemt Uzdevumi.lv sagatavotas statistikas atskaites par skolēnu rezultātiem un progresu portālā.
Uzdevumi.lv sistēmā klasi ir iespējams piereģistrēt trīs vienkāršos veidos. Izvēlieties Jums piemērotāko veidu:
  1. katrs skolēns patstāvīgi piereģistrējas portālā, aizpildot reģistrācijas formu www.uzdevumi.lv;
  2. katrs skolēns patstāvīgi piereģistrējas portālā, izmantojot E-klases pasi un ievadot savus elektroniskā žurnāla datus;
  3. skolotājs katru skolēnu piereģistrē www.uzdevumi.lv manuāli.
Turpmākajās kursa tēmās katrs no reģistrēšanās veidiem portālā Uzdevumi.lv tiks aprakstīts plašāk.