Teorija

Lai izmantotu portālu Uzdevumi.lv, lietotājam ir jāreģistrējas. Portālā ir iespējams norādīt dažādas lomas: skolotājs, privātskolotājs, pirmsskolēns, skolēns, students, vecāks vai viesis.
Kas ir reģistrācija?
Reģistrācija ir sava profila izveidošana portālā. Tā sniedz pieeju Uzdevumi.lv īpašajām funkcijām.
Kāpēc reģistrēties?
Reģistrācija ir nepieciešama, lai izveidotu profilu, kurā tiks uzkrāti Jūsu dati, statistika un vēsture, Jūsu sasniegumi un rezultāti, Jūsu faili un piezīmes.
 • Skolotājs iegūs pieeju savu skolēnu rezultātiem un varēs pilnvērtīgi izmantot savā darbā Uzdevumi.lv tikai tad, ja būs piereģistrējies portālā.
 • Skolēns varēs risināt uzdevumus un pievienoties savai klasei tikai tad, ja būs piereģistrējies Uzdevumi.lv.
Kā skolotājs var piereģistrēties Uzdevumi.lv?
Lai piereģistrētos portālā Uzdevumi.lv, jāklikšķina uz saites "Reģistrēties".

Tālāk atvērsies portāla reģistrācijas forma. Nepieciešams pareizi aizpildīt visus laukus:
 • elektroniskā pasta adrese ①
 • parole ②
 • dzimums ③  
 • loma portālā ④ 
 • vārds un uzvārds ⑤
 • tālruņa numurs ⑥
 • mācību iestāde ⑦
 
registracija1.png
 
Reģistrācijas beigās:
 • jānoņem vai jāatstāj ķeksītis pie "Vēlos, lai mans profils būtu publisks" ⑧
 • jāatstāj ķeķsītis, ja vēlaties saņemt informāciju par portāla jaunumiem ⑨
 • jāiepazīstas ar portāla lietošanas noteikumiem un jāieliek ķeksītis, ja piekrītat ⑩
 
registracija2.png
 
Kad visi logi aizpildīti, jānospiež poga registreties.png.
Kāpēc reģistrējoties jāievada elektroniskā pasta adrese?
Elektroniskā pasta adrese ir nepieciešama, lai apstiprinātu lietotāja reģistrāciju portālā Uzdevumi.lv. Uz norādīto elektronisko adresi atnāks vēstule par reģistrācijas apstiprināšanu. Lai aktivizētu lietotāja profilu, saņemtajā vēstulē jāklikšķina uz "Apstiprināt reģistrāciju!". Vēstulē redzams arī "Lietotājvārds" un "Parole", kas tika norādīti reģistrējoties.

Ar reģistrācijā norādīto elektroniskā pasta adresi var ieiet portālā Uzdevumi.lv. Tātad elektroniskā pasta adrese ir "Lietotājvārds", kas dod pieeju portālam. 
 
Svarīgi!
Parole ir svarīga!
Laukā "Parole" Jūs ievadāt savu izdomāto paroli, kas var saturēt burtus, ciparus, simbolus un pieturzīmes. Atcerieties paroli un nevienam to nepaziņojiet un nerādiet - tā ir pati slepenākā reģistrācijas daļa! Ja Jūsu parole kļūs zināma citiem cilvēkiem, tad viņi varēs ieiet Jūsu profilā, mainīt vai izdzēst Jūsu profilu un maksas piekļuvi.
Kāpēc reģistrācijā jānorāda dzimums?
Dzimumu ir nepieciešams norādīt, lai nodrošinātu korektu uzrunu un pareizu lietotāja profila noklusējuma attēla izvēli.
Kāpēc, reģistrējoties portālā Uzdevumi.lv, jānorāda telefona numurs?
Skolotājam savs telefona numurs ir jānorāda, lai būtu iespējama identifikācija portālā un apstiprināšana lomai "Skolotājs". Tāpat telefona numurs ir nepieciešams, lai Uzdevumi.lv komanda tehnisku problēmu vai citu nozīmīgu jautājumu gadījumā varētu sazināties ar skolotāju. Šis numurs neparādīsies profilā un netiks nodots trešajām personām. Tas būs redzams tikai skolotājam un portāla administrācijai.
Reģistrācijas pabeigšana
Jāpārbauda, vai visi reģistrācijas formas lauki ir aizpildīti pareizi, un jāklikšķina "Reģistrēties!".

Lai pabeigtu reģistrēšanos, jāieiet savā e-pastā un jāatver vēstule no Uzdevumi.lv, un jāseko norādēm. Lai aktivizētu savu lietotāja profilu, saņemtajā vēstulē jāklikšķina uz pogas "Apstiprināt reģistrāciju!"
Svarīgi!
Neizdzēsiet reģistrācijas vēstuli, jo tajā ir norādīti dati, kas nepieciešami ieiešanai portālā Uzdevumi.lv, - "Lietotājvārds" un "Parole"!
Pēc veiksmīgas reģistrācijas apstiprināšanas parādīsies šāds uzraksts:
  
"Paldies, reģistrācija ir veiksmīgi pabeigta!"
  
Tālāk lietotājs automātiski nonāks portāla Uzdevumi.lv sākuma lapā.