Teorija

Lai izmantotu portālu Uzdevumi.lv, lietotājam ir jāreģistrējas. Portālā ir iespējams norādīt dažādas lomas: skolotājs, privātskolotājs, pirmsskolēns, skolēns, students, vecāks vai viesis.
 
Nepieciešams pareizi izvēlēties atbilstošo lomu:
  
skolotajs.png
  
Loma "Skolotājs"
 • Paredz atbildību par mācību iestādes skolēnu datu saglabāšanu un drošību.
 • Paredz iespēju reģistrēt apmācāmos, kā arī sniedz plašu piekļuvi portāla Uzdevumi.lv iespējām.

Lai iegūtu pieeju pārbaudes darbu izveidei un apmācāmo rezultātiem, skolotājam portālā nepieciešama identifikācija.
 
Identifikācija Uzdevumi.lv — tā ir viennozīmīga pārliecināšanās, ka pedagogs strādā norādītajā mācību iestādē.
 • Lai identificētu skolotāju, portāla administrācijas pārstāvis zvana pedagogam uz norādīto telefona numuru vai arī sazinās ar mācību iestādi.
 • Identifikācija notiek automātiski, ja skolotājs reģistrējas, izmantojot E-klasi.
Ko darīt, ja Jūs esat skolotājs vairākās skolās?
Jums nepieciešams vēlreiz piereģistrēties ar citu elektronisko pastu. Tātad — cik skolu, tik reģistrāciju un elektronisko pastu.

Ko darīt, ja esat vienlaicīgi vecāks un skolotājs?
 • Ja Jūs vēlaties pilnvērtīgi izmantot lomai "Vecāks" piedāvāto funkcionalitāti, tai skaitā detalizētu statistiku par bērna sasniegumiem portālā, ir nepieciešams izveidot atsevišķu lietotāja profilu - vēlreiz reģistrēties ar citu elektroniskā pasta adresi lomā "Vecāks".
 • Ja Jūsu bērns mācās tai pašā mācību iestādē, kurā Jūs strādājat kā skolotājs, pēc identifikācijas varēsiet aplūkot sava bērna rezultātus, taču ņemiet vērā, ka šie rezultāti nebūs tik detalizēti, kādi tie ir pasniegti lomai "Vecāks".
Loma "Privātskolotājs"
 • Paredz iespēju reģistrēt savus apmācāmos.
 • Paredz iespēju apskatīt apmācāmo rezultātus portālā Uzdevumi.lv.
 • Skolēniem paredz nepieciešamību apstiprināt attiecīgo skolotāju kā savu privātskolotāju, lai viņš piekļūtu apmācāmā rezultātiem. 
  
Kādas lomas vēl ir portālā Uzdevumi.lv? Ar ko tās atšķiras?
Reģistrācijas formā ir iespējams norādīt vienu no septiņām lomām. Katrai lomai ir īpašas funkcijas un nianses, kas tās atšķir no citām lomām.
 
1) Lomas lietotājiem, kas mācās bērnudārzā, skolā vai kādā citā mācību iestādē:
 • Pirmsskolēns
 • Skolēns
 • Students
Šiem lietotājiem portālā ir pieejami teorijas materiāli, uzdevumi un testi, kā arī papildus tiek dota iespēja saņemt un pildīt elektroniskus pārbaudes darbus vai mājasdarbus.
 
2) Lomas audzinātājiem, skolotājiem un privātskolotājiem:
 • Skolotājs
 • Privātskolotājs
Arī šiem lietotājiem portālā ir pieejami Uzdevumi.lv mācību materiāli, taču galvenā funkcija ir iespēja veidot un nosūtīt skolēniem elektroniskus pārbaudes darbus.
 
3) Loma vecākiem:
 • Vecāks
Vecākiem tiek piedāvāta iespēja sekot līdzi savu bērnu rezultātiem portālā. Īpašā sadaļā "Mani bērni" vecāki redz - ko, cik ilgi un cik sekmīgi bērns ir mācījies. Papildus katru mēnesi reģistrētie vecāki e-pastā saņem atskaiti par bērna panākumiem portālā.
 
4) Loma jebkuram interesentam:
 • Viesis
Uzdevumi.lv lietotājam ar lomu "Viesis" ir pieeja portāla Virtuālās skolas materiāliem - teorijai, uzdevumiem un testiem dažādos mācību priekšmetos. Šai lomai nav pieejamas citas īpašas funkcijas.