Teorija

Uzdevumi.lv sadaļā "Virtuālā skola" ir vairāki veidi, kā tiek novērtēti sasniegumi. To aprēķināšana notiek automātiski, tā palīdzot skolotājam un skolēnam mācībās un darbā.
Uzdevumi.lv lietotie vērtēšanas veidi
 1. Punkti — punktu skaits, ko skolēns ieguvis par izpildīto uzdevumu vai testu sadaļā "Virtuālā skola".
 2. Ieskaitīts/neieskaitīts (ķeksīši) — ieskaitīts/neieskaitīts par teoriju vai uzdevumu.
 3. Progress — apakštēmas, tēmas vai priekšmeta apgūšanas pakāpe no nulles līdz simts procentiem.
 4. Atzīme — atzīme desmit baļļu skalā par pildītajiem uzdevumiem.
 5. Laiks — uzdevumu pildīšanai patērētais laiks.
1. Punkti ♦
  
2uzd.png
 
 • Par katru uzdevumu var iegūt noteiktu skaitu punktu (♦). Blakus uzdevumam ir redzams, cik punktu ir iegūts no maksimāli iespējamā punktu skaita.
   
 • Ja no pirmās reizes nav izdevies sasniegt maksimālo punktu skaitu par uzdevumu, tad var risināt vēlreiz, līdz izdodas sasniegt maksimumu.
   
 • Maksimālo punktu skaitu par uzdevumu var iegūt tikai vienu reizi. Atrisinot vienu uzdevumu vairākas reizes, punkti neuzkrājas.
    
 • Visi "Virtuālajā skolā" iegūtie punkti ir redzami lietotāja publiskajā profilā.
  Daļa punktu tiek ņemti vērā klases, skolas klašu un skolu TOPos.
   
 • TOPos nonāk punkti tikai par priekšmetiem no klases, kurā reģistrēts skolēns.
Piemērs:
Ja septītās klases skolēns risina uzdevumus no 6., 7. un 8. klases priekšmetiem, tad TOPā nonāks punkti tikai par 7. klases priekšmetiem.
 • Ja skolēns savā profilā nomaina klasi vai arī skolotājs nomaina skolēna klasi, tad punktu skaits TOPos, tai skaitā arī skolu TOPos, var mainīties. Tas attiecas uz visiem Uzdevumi.lv TOPiem.
 
Piemērs:
7. klases skolēns risināja 6., 7. un 8. klases uzdevumus. Viņa publiskajā profilā portālā ir redzama visu punktu summa par uzdevumiem, kurus viņš risināja, t.i., par 6., 7. un 8. klases priekšmetiem. Taču TOPā tiek skaitīti tikai punktu par 7. klases uzdevumiem.
 
Vasarā 7. klases skolēns pārgāja uz 8. klasi un nomainīja informāciju par klasi savā Uzdevumi.lv profilā. Tagad viņš ir 8. klases skolēns. Viņa publiskajā Uzdevumi.lv profilā tiek glabāti visi punkti par 6., 7. un 8. klases uzdevumiem. TOPos pārtrauks parādīties viņa punkti par 7. klases uzdevumiem, taču sāks rādīties punkti par 8. klases uzdevumiem. Lai pakāptos TOPos uz pirmajām vietām, kā arī palielinātu savas skolas punktu skaitu, šim 8. klases skolēnam būs jāturpina risināt 8. klases uzdevumi.
  
Svarīgi!
Izturieties atbildīgi pret profila rediģēšanu! Ja Lietotājs (skolēns vai skolotājs) izdzēsīs savu Uzdevumi.lv profilu, tad tiks izdzēsti arī viņa nopelnītie punkti, sasniegumi un atzīmes. Protams, var piereģistrēties atkal, taču tad vajadzēs atkal uzkrāt punktus no jauna, sākot no nulles. Lietotāja profila izdzēšana no Uzdevumi.lv sistēmas ietekmēs arī skolu TOPu - izdzēstā lietotāja punkti pazudīs no viņa skolas kopējiem punktiem TOPā.
 
2. Ieskaitīts/neieskaitīts
  
Ieskaitīts — ja ir iegūti 50% vai vairāk no uzdevuma maksimālā punktu skaita. Tiek ņemts vērā labākais mēģinājums.
Ieskaitītas tiek arī izlasītās teorijas.
 
1uzd.png
 
2uzd.png
 
 
Neieskaitīts — ja iegūti mazāk nekā 50% no uzdevuma maksimālā punktu skaita.
 
3uzd.png
 
 
3. Progress
Indikators, kas atrodas pa labi no tēmas nosaukuma un ap priekšmeta ikonu, apzīmē konkrētā priekšmeta vai tēmas apguves progresu. Ja indikators ir zaļā krāsā ar atzīmi "10", tas nozīmē, ka konkrētais priekšmets vai tēma ir apgūta izcili.
 
progress.png
 
progress2.png
 
 
4. Atzīme
Kad skolēns atver sadaļu "Virtuālā skola", viņš redz ne tikai iegūtos punktus (♦) un progresu, bet atsevišķos gadījumos arī atzīmi. Atzīmi var iegūt par priekšmetu, tēmu vai apakštēmu. Atzīme parādās tajā gadījumā, ja Skolnieks ir atrisinājis pietiekamu daudzumu uzdevumu. Atrisināto uzdevumu skaitam jābūt pietiekami lielam, lai sistēma varētu "izdarīt secinājumu" un aprēķināt atzīmi.
 
progress_ar_izceltu_atzimi.png
 
progress2_ar_izceltu_atzimi.png
 
 
Aprēķinot atzīmi, kas parādās skolēnam sadaļā "Virtuālā skola", vērā tiek ņemti tikai tie uzdevumi, kurus skolēns ir risinājis vismaz vienu reizi. Uzdevumi, kurus skolēns nav mēģinājis risināt, atzīmes aprēķināšanā netiek ņemti vērā.
 
Kā tiek aprēķināta rekomendējamā atzīme portālā Uzdevumi.lv?
  
Atzīme
Procenti*
Apakštēmas apguves līmeņi
10
99 - 100
augsts
9
85 - 99
augsts
8
77 - 85
optimāls
7
70 - 77
optimāls
6
58 - 70
optimāls
5
50 - 58
pietiekams
4
35 - 50
pietiekams
3
24 - 35
nepietiekams
2
10 - 24
nepietiekams
1
1 - 10
nepietiekams
0
0 - 1
nv (nav vērtējuma)
*izpildīto uzdevumu un testu procenti
 
5. Laiks
Katram testam ir ieteicamais laiks.
 
trigon.png
 
Kad apmācāmais sāk pildīt testu, viņš redz laika atskaiti un mācās strādāt norādītajos laika ierobežojumos.
 
laiks2.png
 
Kas ir redzams lietotāja publiskajā profilā?
profils1.png
 
Lietotāja publiskajā profilā var redzēt:
 • Punktus par visiem uzdevumiem, kas iegūti Uzdevumi.lv "Virtuālajā skolā" ①;
 • Vietu klasesbiedru topā ②;
 • Atzīmes, kas ir vismaz "4", un progresu, sākot no 25% .