Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3♦
1. Ieži 1♦
2. Kristāliskais pamatklintājs 1♦
3. Latvijas reljefa veidošanās 1♦