Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. TST_04GOEG9 - Augsne, augājs 1♦
2. UZD_02GEOG9 - Augājs 1♦
3. TST_05GOEG9 - Augājs 1♦
4. TST_06GEOG9 - Augājs 1♦
5. TST_07GEOG9 - Dabas aizsardzība 1♦