Teorija

Uzdevumi

1. Dabas resursi un to klasifikācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Reljefs

Grūtības pakāpe: zema

1

Metodiskie materiāli