Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Klimats 1♦
2. Klimats 1♦
3. Klimats 6♦