Uzdevumi

1. Klimats

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Klimats

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Klimats

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Klimats

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Klimats

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Klimats

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦

Testi

1. Klimats

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Klimats

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
3. Klimats

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦

Metodiskie materiāli